Project Jongeren


=">
=">
=">
Gestart: 1-12-2015
Status: Actief
Coördinatie:
Sandra Hendriks
Projectteam:
Sandra Hendriks="font-size:> Coördinatie Dorpsraad Chaam="font-size:>
Vacatures Aanmeldformulier Jeugd


Publicaties: Lees ook >
=">

Vragen / opmerkingen: Heb je vragen over het project of relevante informatie, stuur dit dan naar Reactieformulier Project Jongeren=">
Omschrijving project:

Opgroeiende jongeren hebben bij het ouder worden behoefte aan een plek waar ze hun hobby kunnen behoeven en/of elkaar kunnen ontmoeten. Onze gemeente heeft een aantal actieve sportverenigingen, zoals voetbalclub, tennisvereniging en paardensportclub. Ook is er een jongerenclub JCC in Ons Hol actief. HONK12 is een organisatie die diverse activiteiten organiseert voor kinderen uit groep 3 t/m 8.

Buiten deze voorzieningen is er behoefte naar de volgende voorzieningen: 

Ontmoetingsplek voor jeugd van ca. 13 t/m 16 jaar

Deze groep heeft behoefte aan een eigen plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente is momenteel in Chaam op zoek naar een ontmoetingsplek waar men, zonder overlast te vormen voor de omgeving, elkaar kunnen ontmoeten.  De jongerenwerker, Tobias Hamer heeft een goed contact met deze groep en adviseert de gemeente bij het vinden van een goede locatie.

Skate-BMX baan

Een groep jongeren van ca. 10 - 14 jaar zou graag een skate-BMX baan in Chaam willen. Een aantal jaren geleden was er nog een skatebaan ingericht op de hoek Geerakker-Withagen. Deze ligt momenteel opgeslagen bij openbare werken. Een groep jongens en meisjes hebben meer dan 300 handtekeningen verzameld om de gemeente op te roepen een skate-BMX baan in te richten. Deze worden binnenkort aangeboden aan de Burgemeester, Joerie Minses.


Doel: - Op korte termijn het inrichten van een ontmoetingsplek voor de jongeren in de leeftijd van 13 - 16 jaar.
- Haalbaarheid onderzoeken of er op korte termijn weer een skatebaan voorziening kan komen.
- Voor de middenlange termijn onderzoeken of er in Chaam een plek gecreëerd kan worden voor jongeren van diverse leeftijden waar activiteiten kunnen plaatsvinden. De jongeren moeten een grote inspraak hierin hebben.

Status project:

Interessante links:

-