Dorpsraad in gesprek met burgemeester Joerie Minses


Joerie Minses
Burgemeester gemeente Alphen-Chaam

Interviewers;
Marianne Nugteren en Pieter Geerts

Plaats;
Burgemeesterskamer gemeentekantoor
te Alphen

datum: 19-1-2015

Burgemeester Joerie Minses poseert hier voor dorpsbrouwerij De Pimpelmeesch. Deze ontving recent de Cittaslow Ondernemersaward 2014.
Kennismaking met een jong en ambitieus persoon

Maandag 19 januari jl. hebben Marianne Nugteren en Pieter Geerts van de Dorpsraad Chaam een afspraak met de burgemeester, de heer Joerie Minses. De dorpsraad heeft het afgelopen jaar al diverse interessante inwoners van Chaam geïnterviewd en na de installatie op 18 november jl., stond de kersverse burgemeester van de gemeente Alphen-Chaam bovenaan het verlanglijstje.

De eerste 100 dagen
De afspraak was stipt om 15.30 uur op het gemeentekantoor te Alphen, maar vanwege de al overvolle agenda van Joerie (ja, tutoyeren en met de voornaam aanspreken is toegestaan), moeten we even een kwartiertje in de hal wachten. Kwart voor vier komt de burgemeester ons zelf ophalen en nemen we plaats in de burgemeesterskamer. Even praktisch de beschikbare tijd afstemmen, want Joerie zou graag om zes uur in Leudal zijn vanwege een afspraak met de makelaar. Een van onze eerste vragen is hiermee al beantwoord en alle geruchten over dit onderwerp ontkracht. Het huis in Leudal staat te koop en Joerie met zijn vriendin Maartje zijn in de gemeente Alphen-Chaam op zoek naar een geschikte woning. Het type woning zal de doorslag geven en zeker niet de dorpskern. Maar eerst de oude woning verkopen alvorens een nieuwe wordt aangekocht. Zaken afhandelen in de juiste volgorde, dat voelt al goed. ‘Voorlopig dus een kleine drie uur reistijd op een werkdag, maar dat is geen enkel probleem’, aldus Joerie. ‘De baan is zo leuk en de reistijd komt nu goed van pas om alle indrukken die in de eerste werkweken worden opgedaan  op me in te laten werken’. Naast de formele taken wordt de agenda momenteel gedomineerd door kennismakingen, bezoeken afleggen en een beeld vormen van deze prachtige gemeente Alphen-Chaam. Want tja, Leudal in  Midden-Limburg waar Joerie is  opgegroeid, is ook een gebied met veel schoonheid. Maar Alphen-Chaam heeft zeker indruk gemaakt in deze eerste weken, vooral de uitgestrektheid en de prachtige natuur. Ook het enthousiasme en de passie van de mensen waarmee Joerie kennis maakt geven hem energie. En die energie kan goed van pas komen, want Joerie is het ambt aangegaan met de ambitie om 24 uur per dag, 7 dagen per week burgemeester van Alphen-Chaam te zijn. Om zelf actief een sport of hobby uit te oefenen is geen tijd, maar Joerie heeft een brede interesse en waardering voor diegenen die dat wel doen. Zo is hij zeker van plan binnenkort een voetbalwedstrijd te bezoeken van een van de plaatselijke voetbalverenigingen.. Zijn voorkeur gaat uit naar een derby tussen Viola – VV Chaam – Gesta, ‘want dan wint mijn club altijd’. Ja, we krijgen sterk de indruk kennis te maken met een persoon die neutraliteit, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en openheid hoog in het vaandel heeft.

Neutraal en boven partijen
De onpartijdigheid kwam ook naar voren toen we naar de politieke achtergrond vroegen. Bewust geen lid van een landelijke politieke partij waardoor je je neutraal kunt opstellen. Openheid over z’n politiek voorkeur, namelijk bij landelijke verkiezingen wordt het vakje van D66 rood gemaakt. Maar over het oude stokpaardje van D66, gekozen burgemeesters, denkt Joerie  toch even anders. Bij het aanstellen van een burgemeester hebben de inwoners invloed via de gemeenteraad en is er in de huidige procedure ook nog een vangnet die de statuur bewaakt.De huidige aanstellingswijze vindt hij een afgewogen procedure. Joerie kijkt dan ook met veel genoegen terug op de sollicitatieprocedure, want deze heeft uiteindelijk naar de burgemeestersstoel van de gemeente Alphen-Chaam geleid. ‘Ze zochten hier een verbinder en een aanjager en ik heb dat jonge enthousiasme dat werd gevraagd’.

Modern leiderschap en toegankelijk
Joerie wil het ambt op een moderne wijze invullen die bij z’n leeftijd past, want inderdaad, hij is één van de jongste burgemeesters (34 jaar) in Nederland. Tussen de mensen staan, toegankelijk zijn en verbinding zoeken met de jeugd. Wanneer nodig neutraal boven de partijen staan en op basis van kennis en kunde respect voor je positie verdienen.  In een van de vele interviews van de afgelopen weken vertelde hij te overwegen om z’n mobiele nummer op de gemeentelijke site te vermelden. Voordat we naar Alphen vertrokken hebben we dat nog even gecontroleerd, maar het nummer stond er nog niet op.  . Joerie verzekert ons dat het met zijn bereikbaarheid overigens wel goed zit.  Een e-mail aan het secretariaat en gericht aan de burgemeester, wordt direct doorgezet en zo spoedig mogelijk beantwoord. Bovendien is hij rechtstreeks te benaderen via facebook. ‘Over mijn bereikbaarheid heb ik tot nu toe nog geen klachten ontvangen. Iedereen die mij nodig heeft weet mij te vinden. Maar ik sluit niet uit dat ik mijn mobiele nummer uiteindelijk alsnog op de website plaats’.

'Footprint'
Het onderwerp Cittaslow kon natuurlijk niet onbesproken blijven. Joerie vindt het een uitstekend instrument dat als vliegwiel dient voor tal van initiatieven die het karakter van de gemeente Alphen-Chaam versterken. Hij zal dan ook het ‘kind’ van z’n voorganger Harrie Nuijten met volle overtuiging uitdragen. Met welk onderwerp Joerie Minses zich ‘onsterfelijk’ gaat maken in de gemeente Alphen-Chaam is nog te vroeg om vast te stellen. Als wethouder in Leudal heeft hij zich sterk gemaakt voor recreatie en toerisme. In euregionaal verband heeft hij dat een flinke impuls gegeven. Zo was Joerie  bijvoorbeeld  de eerste molenwethouder van Leudal. Zijn interesses gaan uit naar cultuur en historisch erfgoed, maar ook in jongeren wil hij graag investeren. Hier liggen zeker raakvlakken en uitdagingen.

Ambtelijke fusie
Ondanks z’n leeftijd heeft hij al een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van politiek en openbaar bestuur. Joerie is in 2003 afgestudeerd aan de universiteit van Maastricht, Nederlands Recht  in de richting Staats- en Bestuursrecht. Is dit toeval, maar de titel van z’n afstudeerscriptie luidt; "Samen werken aan bestuurskracht, nieuwe alternatieven voor gemeentelijke herindeling". Deze achtergrond kan goed van pas komen bij de ambtelijke fusie, waar Joerie een groot voorstander van is. ‘Ik geloof heel sterk in het bestaansrecht van een kleine gemeente’.Dit was een goed moment om de resultaten van de enquête ‘Dorpsraad Chaam, en NU?’ te overhandigen. Hierin is 46% van de inwoners van Chaam voorstander van ‘aansluiten bij de steden’ tegen 30% samengaan met ‘Gilze-Rijen, Dongen en Baarle-Nassau’.

Ook een toepasselijke vraag uit deze enquête is, ‘wat zou u als eerste doen wanneer u burgemeester van Chaam was?’ De meeste mensen gaven aan als burgemeester iets aan de verkeersveiligheid in de Dorpsstraat te willen verbeteren en op de tweede plaats stond, de toegankelijkheid. Een gratis eerste advies van de dorpsraad aan de nieuwe burgemeester.

Aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in de Dorpsstraat wordt momenteel hard gewerkt door de dorpsraad en is er intensief overleg met de gemeente en provincie. Aan de tweede wens, ‘een burgemeester die zichtbaar, bereikbaar en betrokken is’ is nu ook invulling gegeven. Als dorpsraad kijken wij uit naar een prettige en constructieve samenwerking die de leefbaarheid in Chaam ten goede komt.


Ga naar overzicht Interviews