Interview Ruud Ringers


Op dinsdag 7 januari 2014 hebben Erik Kolsteren en Marianne Nugteren namens de Dorpsraad Chaam een interview gehouden met Ruud Ringers. 

We wilden graag van hem weten wat hij vindt van de Dorpsraad Chaam en welke prioriteiten hij ziet voor Chaam. 

Het DNA van Chaam

Ruud valt met de deur in huis met een kritische opmerking over het logo van de Dorpsraad, dat wil zeggen het plaatje van de kerk en de kroeg. ‘Dit is een romantisch plaatje en het geeft een verkeerd beeld, een beeld van vroeger, kerk en kroeg,  het oude hart van Chaam. Dat beeld klopt niet meer”, aldus Ruud. "Chaam is in allerlei opzichten veranderd, en met name de secularisatie, de ontzuiling, heeft ertoe geleid dat de kerk niet langer de enige spreekbuis is. Vroeger was de kerk belangrijk als het kloppend hart van het dorp en als communicatiemiddel bij uitstek. De kerk had grip op de bevolking en van hieruit werd het verenigingsleven georganiseerd. Dat is nu weg. De hele verzuiling is vrijwel weg. Daarvoor zijn radio, tv en sociale media in de plaats gekomen. Maar”, merkt Ruud tevreden op, "sinds de kerken leeglopen, lopen de musea vol. De mensen zoeken wel naar zingeving!”

De vraag blijft natuurlijk wèl wat nu dan het DNA is van Chaam. Dat is geen gemakkelijke vraag, erkent Ruud. Het Citta Slow concept is niet representatief voor Chaam. Het concept staat hem tegen, de slak straalt bepaald geen actie uit! Het concept zou je kunnen zien als een reactie op de betutteling van de overheid en ook die van Brussel. Wat voor Ruud vooral belangrijk is van Chaam, is het dorpse karakter, de ruimte, de horizon en de groene omgeving, waardoor het er heerlijk wonen is. Ook het feit dat de mensen elkaar (en hem) kennen, vindt Ruud positief. "Als ik soms boodschappen ga doen bij de Lidl of Albert Heijn, dan ontmoet ik altijd wel iemand waarmee ik in gesprek raak met als gevolg dat ik te laat weer thuis kom.”. Kenmerkend voor Chaam is wel het feit dan mensen dingen soms met een omweg zeggen. Men kent hier niet het rechtstreekse van boven de rivieren.

Hoe kwam Ruud in Chaam terecht?

"Het is puur toeval dat wij in Chaam zijn komen wonen”, zegt Ruud. "Ik had een goede vriend, Frans Sengers, die in Chaam woonde. Iedere keer als ik hem op zocht vanuit onze woonplaats Dordrecht, leek het mij erg aantrekkelijk om hier te wonen met drie kinderen. En zo geschiedde. Het werd een huis op de Wouwerdries in 1972, gekocht op basis van tekeningen. In die tijd was het Marktplein er nog niet. De huizen er om heen zijn toen pas gebouwd.”

Ruud Ringers is 70 jaar oud en opgeleid als beeldhouwer aan Academie Sint Joost. Ook heeft hij kunstgeschiedenis gestudeerd in Utrecht en zich verder verdiept en bekwaamd in vele kunst-gerelateerde zaken. Zo speelt hij regelmatig poppentheater en organiseert hij kunstreizen. Dit zijn zowel dagtochten naar musea en tentoonstellingen in binnen- en buitenland, als ook meerdaagse reizen naar Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. Verder is hij druk met het geven van cursussen kunstgeschiedenis en momenteel met de cursus ‘Groene Vingers’ waarin de tuingeschiedenis wordt behandeld. Ruud heeft een eigen atelier, waar hij ons ontving, en waar hij zijn cursussen en reizen voorbereidt, beelden maakt en studeert. De cursussen worden door Ruud vooral in de omliggende dorpen gegeven, Baarle Nassau, Dongen, Oosterhout, en sinds enige tijd niet meer in Chaam. Vroeger heeft hij wel kunstgeschiedenis gegeven in het SKAC gebouw, en ook poppenkast voorstellingen gegeven. Nu doet hij dit niet meer, omdat het hier amper rendabel was vanwege de hoge huurprijs van het SKAC. Dat is in de omliggende dorpen veel beter geregeld. 

Op onze vraag waarom Ruud vooral buiten Chaam actief is, antwoordt hij "nou ja, ik heb meerdere beelden gemaakt voor Chaam, waaronder de Bonenpikkers op het Marktplein, de Wielrenner voor de Acht van Chaam of de bronzen kijker bij de voormalige schuilkerk aan de Kerkdreef. Een beeld in de openbare ruimte was, toen ik pas in Chaam woonde, niet zo vanzelfsprekend, want ik werd aanvankelijk gezien als een buitenstaander en kreeg nogal wat oppositie. Nu is dat niet meer zo, niet meer ten opzichte van mij, maar ook in z’n algemeenheid is het verschil tussen autochtonen en import niet meer zo groot. Wat mijn beeldende activiteiten aangaat, werk ik vooral in opdracht. Die opdrachten komen nu eenmaal uit het hele land en gelukkig weet men mij te vinden.” 

De Dorpsraad Chaam

Ruud staat positief ten opzichte van de Dorpsraad. Het project Buurtpreventie vindt hij erg zinvol. Hij vraagt dan ook belangstellend wanneer zijn buurt, de Heikant, aan de beurt is. Het is een actieve buurt met een goede buurtvereniging, dus hier is vast wel wat te organiseren. Als belangrijkste suggestie voor de Dorpsraad oppert Ruud ‘meer aandacht voor cultuur in Chaam’. Hij vindt het culturele leven in Chaam erg mager, zeker vergeleken bij vroeger, en vraagt zich af wie zich hiermee bezighoudt. Hij ziet vanuit de gemeente weinig stimulans of waardering en haalt als voorbeeld het Straattheater festival in Galder-Strijbeek aan, dat erg succesvol was toen Alphen en Chaam werden samengevoegd. 

We pakken de enquête er even bij en vragen Ruud wat hij zou doen als hij burgemeester van Chaam was. Geen gemakkelijke vraag, maar na even nadenken antwoordt Ruud: ”Het zou goed zijn als er een inrichting zou komen waar je bijvoorbeeld op zaterdag je groenafval kwijt zou kunnen. De bruine gft bakken zijn, voor wat mij betreft, veel te klein, en dat betekent telkens weer een rit naar de Milieustraat in Baarle. Een grote ergernis is de rotzooi die je af en toe in het bos aantreft van wildstorters en ik zou graag willen  voorkomen dat dit sowieso gebeurt. Verder zou ik, naast de concerten van de harmonie, meer culturele activiteiten willen organiseren, bijvoorbeeld een theaterfestival met muzikanten, theater, poppenkast en ander vermaak”. 

De voorzieningen in Chaam zijn prima. Wat Ruud betreft zijn er voldoende winkels en hij waardeert activiteiten zoals de festiviteiten voor kinderen op Koningsdag. Positief aan Chaam is ook de kleinschaligheid waardoor je veel mensen kent en gemakkelijk contact hebt. Ook de inrichting van het dorp is prima. Veel vrijstaande huizen met grote en kleinere tuinen, veel groen. Het dorpse karakter blijft in tact. 

Ruud staat ook positief ten opzichte van de fusie op ambtelijk niveau tussen Alphen-Chaam, Gilze-Rijen en Baarle Nassau. Mocht er toch een herindeling moeten komen, dan vindt hij aansluiting bij Breda een logische keuze. Nu al zijn wij met alles gericht op Breda: openbaar vervoer, scholen en winkels.

Veiligheid en inbraakpreventie

"We moeten dat onderwerp serieus gaan nemen”, zegt Ruud. "De Dorpsraad zou eens moeten nagaan of er niet centraal iets te regelen valt op het gebied van inbraakpreventie, bijvoorbeeld met behulp van Electro Michielsen. Tegenwoordig met al die technische mogelijkheden….”

Ruud voelt zich helemaal thuis in Chaam. Hij zou ook wel betrokken willen worden bij de Dorpsraad, maar dan vooral projectmatig. "Ik ben geen leidinggevend figuur, ben redelijk chaotisch, maar als iemand mij aanstuurt, dan zou ik best wel iets willen doen”.

Na dit positief einde bedanken wij Ruud Ringers hartelijk voor zijn tijd en inbreng! 

Chaam, 9 januari 2014.

Marianne Nugteren & Erik  Kolsteren

Ga naar overzicht Interviews