Project Kinderopvang


=">
=">

Gestart: april 2015
Status:
Afgerond per 15 juli 2015
Coördinatie:
Marianne Nugteren
Erik Kolsteren
Projectteam:
Marianne Nugteren Coördinatie
Erik Kolsteren Coördinatie
Tamara Verdaasdonk
Lid Projectgroep
Iris Brouns Lid Projectgroep
Tamara van Os Lid Projectgroep
Karin de Kort Lid Projectgroep
Publicaties: rapport tevredenheidsonderzoek kinderopvang juli 2015 def.pdf
Aanmelden: Nvt, project afgerond
Omschrijving project:

In april en mei 2015 heeft de projectgroep Kinderopvang van de Dorpsraad Chaam een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de ouders van kinderen die gebruik maken van de verschillende vormen van opvang in Chaam. Hieronder vallen de twee basisscholen De Driesprong en het Beekdal, de Tussenschoolse Opvang (TSO), de Buitenschoolse Opvang (BSO), het Kober Kinderdagverblijf de Sprookjestuin, de peuteropvang PUUR en de gastouders. De enquête is uitgezet in samenwerking met het bestuur van de desbetreffende opvang of school. 

Doel: Het tevredenheidsonderzoek bestond uit vier onderdelen, namelijk Algemeen,  Ruimte/voorzieningen,  Inhoudelijk, en  Overig. Het doel was om meer inzicht in deze onderdelen te krijgen.

Status project:
Afgerond. Het zou wenselijk zijn om over twee jaar, medio 2017 opnieuw een onderzoek te doen.

Interessante links:

http://www.bs-driesprong.nl
http://www.bshetbeekdal.nl
Informatieboekje tussenschoolseopvang
http://www.puur-kinderopvang.nl
www.kober.nl