Interview met Piet Broeders, voorzitter V.V. Chaam

Piet Broeders

Ondernemer, gepensioneerd, voorzitter V.V. Chaam

 

Interviewers; Pieter Geerts en Ria Loomans
Plaats; Wolfsdonk 2
Chaam
datum: 18-12-2013
 
Toen Piet werd gevraagd voor een interview met de Dorpsraad Chaam, was er eerst enige twijfel. ‘Ik ga als voorzitter van de voetbal stoppen, in oktober 2014’. Dat is nog ver weg, dus voor Ria Loomans en Pieter Geerts van de dorpsraad geen reden om geen interview te houden. Op woensdagochtend 18 december zaten we dan ook bij Piet aan de koffie.
 
Per toeval in Chaam terechtgekomen
Piet (67) is geboren en opgegroeid in Teteringen, nu een kern welke tot Breda behoort, maar toen nog echt een dorp. Deze maand zijn Piet en Nel 45 jaar getrouwd en hebben twee dochters en vijf kleinkinderen. Hier is een trotse opa aan het woord. Piet is heel zijn leven werkzaam geweest in de textiel en confectie. ‘Ik werkte destijds voor een Belgisch bedrijf en wij zochten een woning op redelijke reisafstand. In Chaam was er een woning beschikbaar en dat heeft bepaald dat we in 1975 in Chaam terecht zijn gekomen.’ Het lijkt allemaal toevallig, maar er bestond toch al een connectie met Chaam. Zuster Beata was een bekend persoon in Chaam die als vroedvrouw en wijkverpleegster veel Chamenaren ter wereld heeft helpen brengen. De wat ouderen in Chaam herinneren nog de lelijke eend, waarin ze zich verplaatste. Zuster Beata was een tante van Piet.
 
In 1979 werd de stap gemaakt naar een eigen onderneming. In de voormalige garage van autobedrijf Donkers aan de Dorpsstraat werd een confectieatelier voor sportkleding ingericht onder de naam Nipatex BV. Door de gestage groei was er behoefte aan meer ruimte en verhuisde het bedrijf in 1993 naar een nieuw modern pand aan de Baarleseweg. Uiteindelijk bood het bedrijf werkgelegenheid aan meer dan 50 medewerkers uit Chaam en omstreken. De laatste tien jaar heeft het bedrijf de productie verplaatst naar Tunesië, maar door de Arabische lente werd het land onstabiel en gevaarlijker. De activiteiten zijn er vorig jaar gestaakt en is er nu alle tijd om met de caravan en fietsen erop uit te trekken.
 
Nipatex en V.V. Chaam
De hoofdactiviteit van Nipatex BV was het ontwikkelen en produceren van sportkleding voor diverse grote sportmerken. Nipatex BV is 15 jaar hoofdsponsor geweest van de selectie van Chaam. Enerzijds vanuit een maatschappelijke betrokkenheid met Chaam maar daarnaast was het een prachtige proeftuin om de sportkleding te testen. ‘Mijn schoonmoeder heeft jaren de voetbalkleding van V.V. Chaam gewassen, dus wisten wij snel welke materialen wel en welke niet goed waren’, aldus Piet.
‘Vanuit deze relatie werd ik destijds gepolst of ik interesse had in het voorzitterschap van V.V. Chaam. Ik vond het zeker wel leuk, maar op dat moment was het nog niet te combineren met mijn drukke werkzaamheden. Toen een jaar later, in 2005, wederom het verzoek kwam heb ik ingestemd. De verhuizing van de voetbalclub aan de Baarleseweg naar het sportpark aan de Gilzeweg was net achter de rug en kwam ik dus in een prachtig gespreid bedje terecht. Een prachtige accommodatie en een financieel goed onderbouwde vereniging. Ik had op dat moment wel een duidelijk doel voor ogen om het bestuur van de vereniging te gaan verjongen. Bij mijn aantreden had ik voor mijzelf de termijn gesteld om maximaal 9 jaar de voorzittershamer vast te houden. Het is gezond voor een vereniging wanneer ook het bestuur op tijd verjongd. Volgend jaar oktober treed ik af en hoop deze voorzittershamer aan een jong en enthousiast persoon door te mogen geven.’
 
Ontwikkelingen V.V. Chaam
‘V.V. Chaam is volop in beweging. Aan de jeugd wordt heel hard gewerkt, omdat dit de basis van de vereniging is. Sinds een aantal jaren hebben de leiders en de trainers van de jeugdelftallen een eigen verantwoording gekregen. Door deze zelfstandigheid is er een veel grotere betrokkenheid ontstaan bij de vereniging. Er is een jeugdplan en sinds dit jaar een voetbalschool. Een nieuw initiatief is om de lagere scholen te betrekken bij de voetbal. Sporten is voor kinderen belangrijk en hier kunnen we elkaar wellicht ondersteunen. Het streven is ook om de jeugd langer bij de club te houden. We zien vaak dat ze rond hun 14e, 15e jaar afhaken door andere interesses. Het moet vooral leuk en aantrekkelijk blijven. Dit proberen we te bereiken door het organiseren van betere, maar ook leukere trainingen. De voetbalvereniging heeft sinds enige tijd een zogenaamd soccer matrix systeem. Op een zeer uitdagende en leuke wijze kunnen allerlei technieken getraind worden. Door gebruik te maken van deze technologie kunnen verschillende trainingsmodellen mbv een computer gedownload worden. De resultaten zijn meetbaar en via internet kan men onderling competities houden met verenigingen in omliggende plaatsen. Een prachtige combinatie van een fysiek balspel en de moderne computertechniek.’ Het systeem is aangeschaft met steun van ‘Het wereldidee’ van de Rabobank.
 
In het kader van de harmonisatie sportvelden in de gemeente Alphen-Chaam, is er een nieuwe gebruikersovereenkomst voor de sportvelden met de gemeente tot stand gekomen. Piet is hier heel tevreden over. ‘Het geeft duidelijkheid naar alle partijen en ieder kent hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. Het onderhoud van de voetbalvelden en alles daarom heen vergt nogal wat. Dat beperkt zich niet alleen tot het maaien van het gras’. Dat het in Chaam prima voor elkaar is, mag blijken uit de complimenten over de velden van de bezoekende elftallen. ‘Complimenten aan het adres van onze "greenkeeper”, Sjaak Kusters, die verantwoordelijk is voor het onderhoud hiervan, zijn dan ook op z’n plaats’, aldus Piet. De voorzitter is ook zeer content over de samenwerking met de gemeente.
 
‘V.V. Chaam heeft momenteel bijna vierhonderd leden, bestaande uit zes senioren elftallen, vijf heren en een vrouwen, en een twintigtal junior elftallen. Soms verlies je jong talent, zo speelt er momenteel een oud lid bij NAC.
 
’De normen en waarden hebben ook binnen V.V. Chaam zeker de aandacht. Bij ongehoord gedrag worden personen daar op aangesproken. Het bord ‘zonder respect geen voetbal’ heeft een prominente plaats op de muur van de kleedkamers gekregen. Ook de trainers en leiders van de elftallen grijpen in wanneer spelers zich niet gedragen zoals het hoort. Ook de houding van de ouders langs de lijn is de laatste jaren verbeterd.
 
Het selectie elftal V.V. Chaam
Op zondag kan het selectie-elftal rekenen op een vaste kern van supporters. Onder leiding van onze oppersauwelaar, Henkie Goos, ontstaat er al snel een gezellige en positieve sfeer. Deze ambiance doet het 1e elftal van Chaam blijkbaar goed, want men weet zich goed staande te houden in de vierde klasse. ‘Het gaat buitengewoon goed, er wordt met een enorme inzet gevoetbald, er wordt heel goed getraind en er staan bevlogen spelers in het elftal. Het doel bij het begin van het seizoen was om in de vierde klasse te kunnen blijven, maar dat is nu al bijna zeker. Een fantastisch resultaat’, licht Piet met gepaste trots toe. De selectie voelt zich prima thuis in de vierde klasse, het niveau van scheidsrechters is daar wat hoger en ook dat is prettig. De huidige trainer van de selectie gaat overigens volgend seizoen wel stoppen en er is een contract getekend met de nieuwe trainer, Edwin Verheijen. Hier geldt dus niet, ‘never change a winning team’.
 
Uiteraard wordt ook V.V. Chaam, zoals zoveel verenigingen geconfronteerd met stijgende kosten maar wordt het steeds moeilijker de inkomsten op peil te houden. De kantine inkomsten lopen terug en de nieuwe alcohol- en horecawet, die 1 januari 2014 ingaat, zal dit niet verbeteren. Buitensporig drankmisbruik komt binnen de voetbal eigenlijk niet voor. Je hebt nu een groep jongeren van 16 tot ca. 22 jaar die bij de voetbal gezellig bij elkaar komen met de nodige sociale controle. Wat doet de groep van 16 tot 18 jaar? Gaat men eigen voorzieningen creëren en België is dichtbij. Ik maak me daar wel zorgen over.
 
Daarentegen gaat het met de sponsoring bijzonder goed. Ondanks de economisch wat minder gunstige omstandigheden werkt de nieuwe aanpak van deze commissie bijzonder goed. In de afgelopen jaren heeft de vereniging haar eigen vermogen op peil weten te houden en de nodige onderhoudswerkzaamheden goed uit kunnen voeren. We staan nu wel voor extra uitgaven, omdat het gebouw inmiddels 13 jaar oud is. Wij streven ernaar dat voetbal in principe voor iedereen betaalbaar moet zijn, dus wil je de contributie zo laag mogelijke houden. We hebben onlangs een onderzoek gedaan naar de contributie bij voetbalverenigingen in de buurt. Chaam scoort dan met € 135 per jaar heel goed. Of de contributie in de komende jaren op dit lage peil kan blijven is maar de vraag. De kosten nemen toe en de inkomsten staan onder druk. Tijdens de schooluren zijn de sportvelden momenteel leeg. Het gebruik van de sportaccommodatie door de basisscholen in Chaam kan misschien voor extra inkomsten zorgen? Een win-win.
 
Op de vraag welke herinneringen neem je straks mee bij je afscheid als voorzitter, kwam volmondig ‘allemaal, want het was een fantastische periode.’ Natuurlijk zijn er hoogtepunten, zoals het vijftigjarig jubileum van de vereniging in 2008. Dit heeft de vereniging groots gevierd met alle leden, oud-leden, ouders, sponsoren en inwoners van Chaam. Natuurlijk waren er ook trieste momenten, zoals onlangs bij het ongeluk van de twee meisjes uit ons dorp. Een broer van een van de meisjes is lid van onze vereniging. Op zaterdagmiddag, na het ongeval heeft de voetbalvereniging een bijkomst georganiseerd en dan zie je en voel je pas goed de saamhorigheid in de vereniging. Op dat moment is het echt een club, een grote familie.
 
De enquête’ Dorpsraad Chaam, en NU?
‘Piet heeft de enquête al via de website www.dorpsraadchaam.nl ingevuld, maar we lopen de belangrijkste vragen nog even langs.
 
Ondanks niet in Chaam geboren te zijn vindt hij zich, na 38 jaar hier gewoond te hebben, wel voor 90% chamenaar.  Qua voorzieningen is Piet niet ontevreden, een goed winkelaanbod, alhoewel hier best een goede groenteboer mag komen. De fietspaden, met name die onder de verantwoording van Staatsbosbeheer vallen zijn zeer slecht. De gemeente, die recreatie en toerisme hoog in het vaandel heeft, zou hier eigenlijk wel wat druk uit mogen oefenen. Het hardrijden in de wijken en dorpsstraat is ook zorgelijk.
 
Op de vraag, wat zou je het eerst doen wanneer je burgemeester van Chaam was?, kwam spontaan het antwoord, ‘ik ben blij dat ik het niet ben.’ Dit is een mooi moment om het interview af te sluiten. Het is duidelijk dat Piet zich meer in zijn element voelt als voorzitter van de voetbal dan als burgemeester.
 
Ga naar overzicht Interviews