Interview met Elly De Swart


Elly De Swart

Onderwijzeres, secretaresse en verenigingsmens

PR- communicatie KBO Chaam

Interviewers; Pieter Geerts en Ria Loomans
Plaats; Vianenstraat 14
Chaam
datum: 23-11-2013

Na enige aarzeling heeft Elly toch ingestemd met dit interview. Ze vindt het belangrijk en voelt zich betrokken bij de Chaamse gemeenschap.
 
Elly is 63 jaar, geboren in Breda en opgegroeid in Chaam. Voor haar opleiding tot onderwijzeres is ze zeven jaar op kostschool (middelbare school en de kweekschool) in Dongen geweest. Hoewel zij zich honderd procent Chaams voelt, merkt zij wel dat zij in die zevenjarige opleiding veel Chaamse dingen gemist heeft. Gelukkig heeft zij daar ook veel voor teruggekregen en zo’n studie buiten de deur heeft haar mede gevormd. In 1969 is zij in Chaam les gaan geven op de lagere school. Zij heeft een grote groep kinderen leren lezen en schrijven en dat educatieve heeft ze nu nog, "eenmaal juf, altijd juf”.
 
Nadat zij in 1972 getrouwd is met Kees heeft zij na enkele jaren haar baan als onderwijzeres afgebouwd en is zij Kees in het bedrijf gaan assisteren waar zij de administratie en een deel van het secretariaat op zich nam. Zij heeft hier toen echt voor gekozen, het was voor haar een dynamische en uitdagende baan met contacten over de hele wereld.
 
Vanwege de drukke werkzaamheden in combinatie met het gezin was zij lange tijd een niet- actief lid van de Katholieke  Vrouwen Organisatie (KVO), maar toen zij in 1999 werd gebombardeerd tot bestuurslid van deze vereniging, veranderde dat. Zij vond het verenigingsleven meteen boeiend en nam zich voor die activiteiten te organiseren waar de mensen van de vereniging beter van zouden worden. De diepgang van de activiteiten stond bij Elly altijd voorop, in combinatie met gezelligheid.
 
Haar credo is: ”Ontmoeten, Ontplooien en Ontwikkelen” zij wil graag actief iets doen met mensen en de mensen moeten er ook iets aan hebben. Daarnaast verzorgde Elly de website van de KVO en schreef zij stukjes in Ons Weekblad. Na 12 jaar bestuurslidmaatschap van de KVO-Chaam is Elly gestopt en in 2012 is zij gevraagd om lid van het bestuur van de KBO-Chaam (de belangenvereniging voor senioren) te worden.
 
Na enige aarzeling "zo oud ben ik nog niet”, besloot ze om dit toch te doen. Ze realiseerde zich dat je zoiets moet doen als je nog een jonge senior bent. Je bent dan nog zo vitaal, dat je werkelijk iets voor anderen kunt betekenen. "Ik zie het als een uitdaging en een opdracht om KBO-Chaam ook aantrekkelijk te maken voor de echte 50-plusser”, dit wil zij mogelijk maken door meer culturele activiteiten te gaan ontplooien.Haar taak in het bestuur is o.a. weer de PR, wat zij weer met hetzelfde plezier en passie doet, daarnaast iets organiseren wat mensen leuk vinden,  "dat voelt goed en daar word je rijker van”.
 
Het algemeen welzijn van de ouderen:
Elly ziet in Chaam dat het welzijn van de ouderen goed is: er zijn onderling goede sociale contacten en controles. Dit ook dankzij de Geerhof, waar allerlei mogelijkheden geboden worden op het gebied van verzorging, ontspanning gezelligheid en informatie.
 
Maar dit welzijn van de ouderen komt nu wel elk jaar meer onder druk te staan vanwege de bezuinigingen op zorg en inkomen. De bezuinigingen beïnvloeden zeker de welvaart en later ook het welzijn, omdat door een verminderde zorg en contacten er meer vereenzaming zal optreden.
 
Er zijn verschillende activiteiten die de KBO-Chaam organiseert: actief en passief, want vergeet niet, er zijn heel veel actieve senioren die niet oud willen lijken en die niet oud willen zijn. Oud zijn is lang niet altijd ‘bejaard’. Voor de sportieve ouderen wordt er georganiseerd:  jeu de boules, koersbal, biljarten en line-dance.
 
Wel zittend, maar goed voor het brein is natuurlijk: bridge, rikken en jokeren, bingo of een zinvolle kerkdienst. Daarnaast verdiepen we ons vaak in culturele en informatieve aspecten, door onze maandelijkse filmavond en maandelijkse thema-ochtend, die Elly, omdat haar dat goed ligt, mede verzorgt. Vergeet niet de jaarlijkse reizen. Dit jaar zijn 60 mensen 4 dagen naar Berlijn geweest: heel interessant, leerzaam en gezellig. Ook onze dagreis heeft altijd een cultureel gedeelte.
 
De voorzieningen in Chaam:
Deze zijn goed te noemen, wij zijn blij met het mooie zorgcentrum de Geerhof, een ontmoetingsplaats voor 55-plussers. Daarnaast is er in de Geerhof het steunpunt  WZSW, zij hebben veel vrijwilligers en via dat steunpunt worden de vrijwilligers in contact gebracht met de hulpvragers.
 
Ook is er een ruim woningaanbod voor ouderen. Uiteraard in de Bogert, de Geerhof, de Withagen en de recente nieuwbouw in de Eekhof.
 
De gezondheidszorg in Chaam:
"Vindt ze goed”; zeker met het nieuw op te richten gezondheidscentrum en de combinatie van huisartsen, fysiotherapie en wat nevendiensten en de goede bereikbaarheid zal dit alleen nog maar verbeteren.
 
Ook de oprichting van de ‘stichting rolstoelauto’ die meer gaat betekenen voor alle 55-plussers en alle mindervaliden, om mensen uit hun isolement te halen en te houden d.m.v. gezelligheidsritten. De rolstoelbus is bestemd voor de hele gemeente Alphen-Chaam.
 
Bedreigingen  in de ouderenzorg:
In de ouderenzorg is niet alles OK; het kan altijd beter. Door participatie, die gepromoot wordt door de politiek, zal ieder meer voor zichzelf en elkaar moeten zorgen en we weten, dat dat niet altijd mogelijk is. Ook dan kan de KBO-Chaam iets betekenen, want we zijn aangesloten bij de overkoepeling, KBO-Brabant. Deze organisatie kan werkelijk onze belangen behartigen tot in Den Haag toe.
 
Waar ontbreekt het nog aan en wat kan de Dorpsraad hieraan doen?
Het ontbreekt vaak aan het "bewustzijn van ouderen, dat zij veel voor elkaar kunnen betekenen. We hebben al veel vrijwilligers, maar we schreeuwen eigenlijk om nog meer vrijwilligers”. Elly vindt het jammer, dat veel mensen op zichzelf gericht zijn, hun eigen activiteiten belangrijk vinden en daardoor er niet meer kunnen of willen zijn voor anderen. Dat vindt zij een bedreiging en een probleem voor de toekomst. Het is de kunst in je leven een goede balans te vinden om het vrijwilligerswerk in je privéleven in te passen.
 
De Dorpsraad is er voor de belangen van Chaam, onze eigen kern Chaam. Kern Chaam leeft en bloeit! Dat moeten we zo houden. Het moet een "goedleven”voor iedereen blijven. De groep ouderen groeit alleen nog maar, daarom vindt Elly het belangrijk, dat de Dorpsraad luistert naar deze grote groep Chamenaren en dat ze de belangen van deze groep senioren bij de gemeente zal behartigen. Het is daarom belangrijk dat ouderen hun mening en behoefte laten horen via de enquête op de website van de Dorpsraad.
 
Ambtelijk fuseren zal onomkeerbaar zijn, maar een leef- en woongemeenschap vol activiteiten van groepen mensen kan alleen blijven door aandacht te geven aan elkaar. Naast alle aandacht voor de ouderen vindt Elly dat Chaam behoefte heeft aan een goede binnensportvoorziening,  zoals de gymzaal die echt niet meer van deze tijd is.
 
De drukke Dorpsstraat en de parkeervoorzieningen aan de Dorpsstraat en de Bredaseweg zijn Elly een doorn in het oog, het is vaak levensgevaarlijk! Ook om vanuit de Roode Beek de Bredaseweg op te draaien is een hele halstoer door de drukte en de geparkeerde auto’s die het zicht ontnemen.
 
Een punt van kritiek heeft Elly ook: ze vindt dat de bewoners van Chaam erg gemakkelijk zijn, er moet iets onheilspellends gebeuren willen zij zich politiek in gaan zetten. Ze vinden het nogal gauw goed!! Een taak voor de KBO en de Dorpsraad?
 
Elly gaat weer met een tevreden gevoel naar huis. Elly bedankt.
 
Ga naar overzicht Interviews