Interview met Ilse van Sundert

Interview met Ilse van Sundert, mede-eigenaar van Slijterij van Sundert


Maandag 25 november hebben Marlieke van Gorp en Marianne Nugteren namens de Dorpsraad Chaam Ilse van Sundert geïnterviewd. De bedoeling van het interview was om meer inzicht te krijgen in Ilse’s ideeën over de rol van onze Dorpsraad en de punten die volgens haar de aandacht verdienen. 

Slijterij van Sundert

Ilse voelt zich 100% Chamenaar. Zij is geboren en getogen in Chaam en wilde niets liever dan in Chaam blijven. Dat is gelukt. Ilse is getrouwd en woont met Martijn en zoon Raf op de Hoefakker, vlak bij broer Steven. Een tweede kind is op komst. Ilse is opgegroeid met de Slijterij van Sundert als deel van het gezin, en is dolgelukkig dat zij nu samen met ouders Jeanne en Piet en broer Steven als VOF de onderneming draait. "Vroeger was het werk gemakkelijker”, zegt Ilse. We moeten nu absoluut harder werken om onze klantenkring te behouden. Het is minder vanzelfsprekend, niet alleen door de crisis, maar ook omdat jongere mensen mobieler zijn en gemakkelijk elders boodschappen doen. De oudere generatie was loyaler. Dus moeten wij creatiever zijn en meer tijd besteden aan PR en marketing. Maar, zegt Ilse, dat is juist leuk, het daagt je uit en je moet nieuwe dingen verzinnen, zoals proeverijen, master classes, en speciale producten als trekpleister in de winkel. "Overigens krijgen wij, Steven en ik, hierin volledig het vertrouwen en de vrije hand van ons pap”, zegt Ilse blij.

Winkeliersvereniging

Als ondernemer is Ilse actief lid van de Winkeliersvereniging Chaam. In de vereniging zijn zo’n 17 à 18 winkeliers vertegenwoordigd. De winkeliersvereniging wil bevorderen dat de mensen in Chaam tevreden zijn over de winkels. Daarvoor organiseren ze bijvoorbeeld de decemberactie en de Kerstmarkt. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden, aldus Ilse. Ze heeft volop ideeën en hoopt die geleidelijk aan te realiseren. Zo zou bijvoorbeeld de Dorpsstraat aantrekkelijker kunnen  worden gemaakt door verlichting in de winter of bloemenpracht in de zomer. Ook zouden er meer gezellige terrasjes moeten komen. Maar hiervoor is medewerking van de Provincie nodig want het is een provinciale weg. Ilse hoopt dat de Dorpsraad hierbij zou kunnen helpen. Zij ziet overigens veel mogelijkheden voor de Dorpsraad om de winkeliers en de winkeliersvereniging te ondersteunen. Het is toch in het belang van de leefbaarheid dat we zo veel mogelijk kleine ondernemers houden in het dorp?  En wij kunnen ook meedoen in het project Buurtpreventie dat de Dorpsraad net heeft opgestart. Wij zouden bijvoorbeeld een groeps-app kunnen maken van alle winkeliers, zodat we elkaar kunnen waarschuwen als er iets verdachts gebeurt, zoals laatst de kassaroof bij de Violier. En waar wij als winkeliers ook veel profijt van hebben is de informatie die beschikbaar is uit de enquête van de Dorpsraad! Wat de mensen belangrijk vinden, is ook voor ons nuttig om te weten. Ook als het gaat over veiligheid en drukte op de Dorpsstraat.

Dat brengt ons op de ophef over de Rondweg. Als Dorpsraad krijgen wij verontruste berichten van winkeliers alsof wij een rondweg willen promoten. Wij vragen Ilse wat er aan de hand is waarop Ilse hard begint te lachen. Mea culpa. "Het is mijn schuld”, zegt ze beschaamd. Want wat is het geval? "Tijdens de laatste vergadering van de winkeliersvereniging, heb ik aangegeven dat het erg belangrijk is voor de winkeliers om de openbare vergaderingen van de dorpsraad bij te wonen, om te weten wat er speelt en om onze inbreng te hebben”. "Als voorbeeld gaf ik aan”, vertelt Ilse, "dat wij dan bijvoorbeeld kunnen protesteren als de gemeente of de Dorpsraad zou gaan pleiten voor een Rondweg om het dorp”. "Maar”, zo vertelt ze, "ik heb dit voorbeeld genomen om de anderen te overtuigen dat ze de vergaderingen moeten bijwonen, en niet omdat de Dorpsraad dit van plan was. Wist ik veel, dat dit zoveel reacties zou opleveren. Dan had ik wel een ander voorbeeld genomen!!” 

De Kerstmarkt

We praten nog even door over de komende Kerstmarkt op 14 december aanstaande. "De Kerstmarkt  is belangrijk voor Chaam”, zegt Ilse. "Het is echt een ‘happening’ die de mensen samenbrengt en laat genieten van al het goede dat Chaam te bieden heeft. Het wordt dit jaar veel leuker en groter dan vorig jaar, ook omdat de KVO terug is naar het dorp en alles nu op één locatie plaatsvindt. Er is meer diversiteit in de kramen en er zijn ook nieuwe kleine ondernemers. Wat ook leuk is, is de sterrentocht die Honk 12 organiseert voor kinderen. Met muziek trekt de tocht op vrijdagavond vanaf 18.30 uur van het SKAC naar de Brouwerij.”  

Enquête

Ilse is heel positief over de enquête. Ze vindt het fijn dat de mensen de kans krijgen om hun mening en prioriteiten aan te geven en is blij dat er al zoveel reacties zijn. De enquête is laagdrempelig, breed opgezet en levert veel informatie op waar we allemaal iets aan hebben.

Ook al heeft Ilse de enquête al ingevuld, we nemen de laatste vragen van de enquête toch nog even met haar door.

Wat vindt zij van de voorzieningen in Chaam? Volgens Ilse zijn er voldoende voorzieningen in Chaam, maar is er nog wel ruimte voor verbeteringen. Zij noemt bijvoorbeeld de gebrekkige kinder-speelgelegenheden. Niet alleen zijn die er te weinig, ook ontbreekt elke fantasie bij de speelplaatsen die er zijn. "Wie wil er vandaag de dag nou nog op een wipkip? Kan daar niet iets creatievers voor verzonnen worden?” Verder vindt Ilse het van groot belang dat het zwembad blijft. Ook merkt zij op dat voor de kleine kindjes de dieren op de Schans erg leuk zijn, maar ook daar kan nog best wat subsidie bij om het uit te breiden tot een kinderboerderij. Erg leuk is trouwens het kabouterbos tegenover de Steengroeve en ook peuterspeelzaal IKKE is een belangrijke voorziening die moet blijven. 

Op vraag 9: Wat zou je in Chaam willen organiseren, antwoordt Ilse dat er behoefte is aan activiteiten voor de jeugd van 14 tot 18 jaar. Die gaan nu allemaal naar Breda of elders. Een leuk  ‘live event’ voor deze groep of iets dergelijks, zou zeker in een behoefte voorzien.

Vraag 10: Heeft Chaam een eigen karakter / DNA?  Antwoord: jazeker. Saamhorigheid en betrokkenheid, zoals ook weer bleek bij de ongelukken van kort geleden.

Vraag 12 en 13. Wat vind je positief en wat negatief. Positief is al duidelijk aan de orde geweest. Negatief, tja, het roddelcircuit is niet leuk. Maar dat hoort waarschijnlijk bij een dorp.

Vraag 15 gaat over de herindeling. Ilse wil graag dat Chaam een grote gemeente gaat vormen met Gilze-Rijen, Baarle Nassau en eventueel Dongen. Het beleid, zeg maar, dat de gemeente nu heeft ingezet. "Als we onder een stad gaan vallen, dan ben ik bang dat we dan onze dorpsgedachten kwijt raken”.

Op de vraag of Ilse de Dorpsraad nuttig vindt en of zij zich ervoor wil inzetten, heeft Ilse een duidelijk antwoord: "Erg nuttig zoals ik al aangegeven heb in ons gesprek. Ik wil me er graag voor inzetten op den duur, door deelname aan werkgroepen. Bijvoorbeeld een werkgroep voor jonge gezinnen en speeltuintjes voor kleine kinderen. Of een werkgroep voor de aankleding en versiering van de Dorpsstraat door het jaar heen”. 

We nemen tenslotte nog even door wat voor Ilse nou het belangrijkste is ten aanzien van de Dorpsraad. 

Haar conclusie en tegelijkertijd haar advies is: "Chamenaren moeten goed volgen wat de Dorpsraad doet en ze moeten er aan meewerken. Het is voor de toekomst van  onze generatie belangrijk dat Chaam leefbaar blijft in de ruimste zin van het woord”. 


Ga naar overzicht Interviews