Interview Allart Nugteren

Interview met Allart Nugteren, huisarts te Chaam

 
 

Vrijdagmiddag 25 oktober, om klokslag 13.30 uur wordt er aangebeld op de Kapelstraat 19 te Chaam. Nico van Hoogstraten en Pieter Geerts ontvangen namens de Dorpsraad Chaam, Allart Nugteren (14 juli 1972), huisarts te Chaam, voor een interview. Na een drukke nachtdienst bij de huisartsenpost West-Brabant en een paar uurtjes slaap is Allart weer geheel fris voor het interview. Onder het genot van een heerlijk Brabants kopje koffie ontstaat er al snel een ontspannen sfeer, ideaal voor een openhartig gesprek.

 

Niet geboren, maar wel getogen

Niet geboren in Chaam, zegt Allart als een soort verontschuldiging, maar wel getogen. Dit laatste met gepaste trots. "Vanaf mijn 7de woon ik in Chaam en samen met mijn tweelingbroer Remko, hebben we een fantastische jeugd in Chaam gehad. Actief lid bij de voetbalvereniging en de tennisclub, maar ook aan al die andere zo typisch Chaamse dingen hebben we altijd meegedaan. Zoals de carnaval en natuurlijk de 8 van Chaam, inclusief de traditionele nacht die er aan voorafgaat. Ook tijdens mijn studie, toen ik 10 jaar uit Chaam weg ben geweest om huisarts te worden, zijn de banden met Chaam sterk gebleven. Tijdens mijn studietijd ben ik in Chaam blijven voetballen en vond ik het meer dan de moeite waard om hier carnaval te vieren en naar de 8 van Chaam te gaan. Iedereen in Chaam respecteert je om wie je bent en niet om wat je doet en dat vind ik wel een hele mooie eigenschap van Chaam. Naast de studievrienden die ik heb gemaakt zijn de vriendschappen in Chaam tot op heden gebleven”.

De 3e generatie huisartsen Nugteren in Chaam

Op de vraag of Allart beïnvloed is bij zijn studiekeuze door zijn grootvader en vader komt een duidelijk antwoord. ”Ik weet niet beter dan dat er huisartsen in mijn familie zitten en heb daarbij altijd gezien dat ze daar veel werkplezier aan beleefden. Tijdens je studie kom je voor de keuze, ga ik voor de ‘witte jassen cultuur’ in het ziekenhuis of ga ik daarbuiten. Ziekenhuizen zijn toch nog wel erg hiërarchisch georganiseerd en ik sta liever tussen de mensen. ‘Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg’, dat past beter bij mij en herken ik ook in Chaam. Voor mij was de keuze om huisarts te worden dan ook vrij logisch”.

Dorps- of stadsmens

Beide werelden kent Allart. Tijdens zijn studie heeft hij 7 jaar in Amsterdam gewoond. Op de vraag ben je een stads- of dorpsmens, komt volmondig het antwoord, ‘een dorpsmens’."Na 3 jaar in een portiekflat in Amsterdam gewoond te hebben kende ik nog steeds de andere bewoners niet. Je leeft daar in totale anonimiteit. Wanneer ik dat vergelijk met het wonen in Chaam dan is dat ondenkbaar. Hier wordt er bij de kassa van de super een praatje gemaakt en iedereen kent iedereen, in de stad is dat niet. Die gemoedelijkheid is Brabant op zijn best, maar misschien is Chaam wel de overtreffende trap. Een combinatie van gezonde nieuwsgierigheid en belangstelling voor elkaar. Zolang we daar niet in doorslaan ervaren de meeste mensen de sociale controle toch wel als prettig. Ben je even een paar dagen weg, dan is er toch iemand die een oogje in het zeil houdt. In deze tijd van verregaande individualisering is dit een mooie tegenbeweging. Ook bij een ingrijpende gebeurtenis, zoals onlangs bij een dramatisch ongeval. Je ziet dan dat heel het dorp rouwt en meeleeft. Er is dan een grote saamhorigheid en dat vind ik mooi”.

Opgroeiende kinderen

Je hebt inmiddels samen met je vrouw Anke 2 prachtige dochters, Veerle en Lieke. Hoe ervaar je de voorzieningen in Chaam die van belang zijn voor hun ontwikkelingen? "Ik heb zelf gelukkig ook kunnen ervaren hoe geweldig het is om te genieten van de ruimte en de bossen in onze omgeving. Je kunt overal voetballen en spelen en die mogelijkheden hebben mijn kinderen ook. Ik ben zelf ook sportief; voetbal, tennis en fietsen. De keuze van sportmogelijkheden is natuurlijk wel beperkt in een klein dorp als Chaam. Voetbal-, tennis- en een paardensportvereniging, dat is het dan. Wil je iets op het vlak van hockey of atletiek, dan moet je naar een andere plaats. Dat is dan gelijk ook wel de keerzijde van een dorp als Chaam, waar het niet haalbaar is om al deze disciplines binnen de dorpsgrenzen te hebben. Door het toerisme zijn er ook een aantal voorzieningen. Zo hebben we nog steeds een buiten- en binnenzwembad (camping de Flaasbloem). Ook het winkelaanbod is goed wanneer we dat vergelijken met de omliggende dorpen. Van al deze ‘extra’ voorzieningen profiteren we ook als inwoner. Ook dit heeft natuurlijk weer zijn keerzijde, want wanneer je in de zomer in de rij voor de kassa staat moet je net iets langer wachten, om nog maar niet te spreken over het gevecht voor het bemachtigen van een parkeerplek. Maar grosso modo mogen we niet klagen. Er zijn in Chaam altijd veel activiteiten, zoals een 8 van Chaam, jaarmarkt, carnaval, etc., wat de leefbaarheid ten goede komt. Ook qua winkelaanbod hebben we niet te klagen. De laatste 5 jaren is het enorm drukker geworden, waar natuurlijk de middenstand van profiteert maar ook wij als inwoner. Chaam staat goed op de kaart. Wanneer ze in mijn studietijd vroegen, waar kom je vandaan, antwoordde ik uit Chaam. Dan herkende men dit direct en reageerde men, o ja, de 8 van Gaam, van die wielerronde”.

Gezondheidscentrum

Enige tijd geleden hebben jullie een overeenkomst met de gemeente getekend voor de aankoop van de grond (voormalige gemeentewerf / brandweerkazerne) aan de Kapelstraat met het doel hier een gezondheidscentrum in te richten. Kun je misschien iets vertellen wat hier aan vooraf ging?

"Wij lopen al heel lang met de wens en plannen rond om op een geschikte plek in Chaam een gezondheidscentrum te bouwen. Toen dokter Wensing stopte was er een directe noodzaak om uit te breiden omdat de praktijk aan de Beckershagen te klein is. Diverse locaties in Chaam zijn bekeken en onderzocht op haalbaarheid, o.a. het voormalige Rabobank kantoor, Keizershof maar ook andere opties zijn onderzocht. Zo waren er plannen om grond te kopen bij de entree van Chaam aan de Bredaseweg. Echter de gemeente wilde hier niet aan meewerken. Wat me altijd verbaast heeft is dat er geen beleid is in de gemeente Alphen-Chaam voor dit soort plannen terwijl de gezondheidszorg toch een wezenlijk onderdeel is van onze maatschappij.

Na het afgewezen verzoek om aan de Bredaseweg te mogen bouwen, werden we door de Chaamse wethouder Alfons van Raak benaderd. De gemeente heeft toen naast onze plannen een onderzoek gedaan naar de behoefte bij meerdere partijen die mogelijk bij elkaar gevestigd zouden kunnen worden in een gezondheidscentrum. Uiteindelijk zijn de fysiotherapeut en de huisartsen overgebleven. Een lokaal betrokken bestuurder, zoals Alfons van Raak in dit geval, blijkt dan toch zeer waardevol.

Ik vertel dit nu allemaal in een paar zinnen en dan klinkt het heel logisch, maar het is toch een zeer langdurig en stroperig proces geweest. Wellicht dat een dorpsraad in zo’n proces een positieve invloed had kunnen hebben, want het is uiteindelijk toch ook onderdeel van een voorzieningenniveau dat bijdraagt aan de goede leefbaarheid. Het resultaat is fantastisch, een gezondheidscentrum op een prachtige plek. Wij krijgen dan ook alleen maar positieve reacties op de plannen. Een praktijk bij de huisarts aan huis is niet meer van deze tijd. Tegenwoordig wil men toch dat alle disciplines onder een dak zitten met korte lijnen. De trend is dat de ziekenhuizen steeds meer centraliseren met daar omheen goed functionerende gezondheidscentra. Een beetje naar het model zoals dat al jaren in Engeland goed functioneert. De gezondheidscentra bieden de eerste zorg en wanneer hier onvoldoende specialisme is wordt er doorverwezen naar de ziekenhuizen. Zou Chaam in de toekomst geen goed functionerend gezondheidscentrum hebben, dan wordt het moeilijk om die voorzieningen in Chaam te behouden. Het is dus ook een beetje in lijn met ontwikkelingen welke momenteel in de gezondheidszorg plaatsvinden. Een éénpitter past niet in dit model. We zijn dan ook blij dat we deze stap kunnen maken.

Artist impresion van het nieuw te bouwen gezondheidscentrum

De fysiotherapeut en de huisartsen zijn in dit plan de initiatiefnemers en investeerders, maar trekken een heleboel andere disciplines aan. Zo zal er ook de apotheek gevestigd worden, het prikcentrum komt elke dag. Er zal ook ruimte zijn voor psychologen, logopedisten, diëtisten en podotherapeuten. Door deze slag te maken blijft Chaam voor de toekomst gewaarborgd van goede voorzieningen op dit vlak.

Ik kijk er dan ook naar uit om midden volgend jaar het gezondheidscentrum samen met de burgemeester te openen”.

De enquête, ‘De Dorpsraad Chaam, en NU?’

Momenteel wordt er een enquete gehouden onder de inwoners van Chaam. Deze is in te vullen via de site www.dorpsraadchaam.nl. Enkele vragen legden we ook aan Allart voor.

Vraag 6 Hoeveel Chamenaar voelt u zich? 
100%
Vraag 8 Welke voorzieningen ontbreken er volgens u in Chaam?
Hockey, atletiek, meer sportvoorzieningen zou wenselijk zijn
Vraag 9 Wat zou u in Chaam willen organiseren?
Op zich zijn er voldoende activiteiten met name in de zomer, is dus prima
Vraag 10 Heeft Chaam een eigen karakter / DNA?
Ja
Vraag 11 Zo ja, kunt u dan aangeven wat dit is?
Saamhorigheid, het gevoel deel van de gemeenschap te zijn
Vraag 12 Wat vindt u positief aan Chaam?
Gemoedelijkheid, kleinschalig, ons kent ons
Vraag 13 Wat vindt u negatief aan Chaam?
Klein, dus beperkte financiële armslag
Vraag 14 Stel u bent Burgemeester van Chaam, wat zou u het eerst doen?
Problemen dorpsstraat aanpakken, kruispunt Gilzeweg een extra verkeerslicht plaatsen
Vraag 15 Herindeling gemeente Alphen-Chaam
Optie 3 De gemeente opsplitsen, Alphen naar Tilburg en Chaam, Galder-Strijbeek naar Breda
Vraag 16 Vindt u een Dorpsraad Chaam nuttig?
Zeer nuttig
Vraag 17 Waar zou de Dorpsraad Chaam zich voor in moeten zetten?
Onderbuikgevoel van de inwoners checken / klankbord
Vraag 18 Zou u zich in willen zetten voor de Dorpsraad Chaam?
Een goed initiatief en zal de ontwikkelingen zo goed mogelijk volgen


Ga naar overzicht Interviews