Project Buurtpreventie


Gestart: 9-11-2013
Status: Project actief
Coördinatie:
Karen Schreppers

Projectteam:

Karen Schreppers

Coördinatie

Wilt u zich ook inzetten? Meld u dan aan via info@veiligchaam.nl

Alle hulptroepen zijn welkom!!

Voorzitter straatcontactpersonen
per wijk

Wijk Voorzitter Telefoonnummer
Wolfsdonk Karen Schreppers 06-543 64 057
Brabander Niels Donkers 06-104 86 569
Withagen
Dyann van Alderen
Marian van Alphen
06-531 53 030
06-532 21 812
Buitengebied Houtgoor
John Stevens 06-219 27 081
 

Contactpersoon
gemeente

Loes Huynen tel. 013-5086666

Wijkagent

Frie van Rijsbergen tel. 0900-8844

Publicaties:

Buurtpreventie Wolfsdonk e.o. en den Brabander succesvol van start
Voorkom woninginbraak _ vooral rond carnaval.pdf
  bericht Chaam buurtpreventie ons weekblad week 50.pdf
Woensdag 11 december 2013 is de landelijke actie '1 dag niet'
Aanmelden: Wanneer je actief deel wilt nemen om het aantal inbraken in je wijk terug te dringen, dan kun je je hier aanmelden Aanmeldingsformulier Buurtpreventie
Omschrijving project: Chaam wordt de laatste tijd geteisterd door een zeer hoog aantal woninginbraken of pogingen daar toe. Ook landelijk gezien scoort Chaam zeer hoog, de laatste 3 maanden 24 inbraken tegenover 5 in Alphen en 6 in Baarle-Nassau. Kijk voor de actuele stand op de site "misdaad in kaart".
Ook uit de lopende enquête "De Dorpsraad Chaam, en NU?" blijkt de ongerustheid van de inwoners. In Galder-Strijbeek loopt er momenteel een pilotproject "Buurtpreventie". Voor meer informatie over dit project, klik hier.

Doel: Het doel is om samen met de inwoners, gemeente en politie tot preventieve maatregelen te komen die deze ongewenste situatie zsm een halt toe roept.

Status project:
In samenspraak met gemeente en politie is er in 2013 gekozen om een start te maken in twee wijken van Chaam. Deze wijken zijn gekozen vanwege de hoge inbraakcijfers. Een wijk bevat ongeveer 300 huishoudens en heeft 2 contactpersonen. De inwoners van deze wijken zijn via een brief op de hoogte gebracht. In deze wijken worden verschillende campagnes en acties georganiseerd en er is per wijk een WhatsApp-groep opgezet waarvoor alle inwoners van de wijk zich aan kunnen melden.  

Op dit moment zijn in de wijken de Wolfsdonk , Brabander  en Withagen straatcontactpersonen actief. Ook in het buitengebied (houtgoor) wordt op dit moment buurtpreventie uitgerold.

Met de ervaring van deze wijken willen we het concept zsm uitrollen naar de andere wijken in Chaam. Samen met de gemeente, politie en natuurlijk u als bewoner kunnen we het aantal woninginbraken terugdringen.

U kunt zich via deze link aanmelden, Aanmeldingsformulier Buurtpreventie.
Wilt u meer informatie over wat u kan betekenen voor de buurtpreventie, stuur dan een e-mail naar info@veiligchaam.nl of neem contact op met de coördinator.
 
De straatcontactpersonen kunnen u verder informatie geven over de wijze hoe het buurtpreventieproject werkt. Uw deelname is uiteraard geheel vrijblijvend, maar hoe meer deelnemers, hoe groter het preventieve effect en dus uw veiligheid.

Hieronder een inspirerend filmpje hoe men dit in Bergen op Zoom aanpakt. Het is een voorbeeld van de problematiek in een middel grote stad, maar toch. Misschien leuke inspiratie voor Chaam.