De Dorpsraad Chaam heeft als doel

 

…het DNA van Chaam te bewaken

…de leefbaarheid in Chaam te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren

…te streven naar een evenwichtige samenleving waar plaats is voor iedereen en waar het goed toeven is

 Samen voor meer Chaam

T

 


Afbeelding invoegen
De Bibliotheek Alphen-Chaam, in 2014 gered door de dorpsraad, heeft de afgelopen jaren met de inzet van tientallen vrijwilligers, haar bestaansrecht meer dan bewezen. Het bestuur nodigt u dan ook van harte uit aanwezig te zijn bij de feestelijk heropening op zaterdag 2 november 2019 om 15.00 uur.
 
Klik hier voor het programma: Bibliotheek_Alphen-Chaam.pdf

Afbeelding invoegen
De Dorpsraad Chaam komt helaas tot de conclusie dat zes jaar intensief overleg met de gemeente en provincie niets heeft opgeleverd. Een trieste balans waarbij er niets anders opzit om zich terug te trekken uit het overleg.

Afbeelding invoegen

De Dorpsraad Chaam heeft in de periode 21 april - 5 mei 2019 een enquête gehouden over de vraag of een onderzoek naar een rond-, randweg wenselijk is en of een 30 km/u zone de verkeersveiligheid vergroot in het centrum.
 
Download hier het rapport, Rapport enquete N639 april-mei 2019.pdf

Afbeelding invoegen
In de gemeenteraadsvergadering van 14 maart 2019 heeft onze gemeenteraad een voorstel aangenomen waarin de provincie wordt verzocht om de mogelijkheid en de gevolgen van een rond-, randweg bij Chaam te onderzoeken. De dorpsraad heeft middels een enquête deze vraag voorgelegd aan de inwoners van Chaam.
Via deze link kunt u uw stem uitbrengen, klik hier!

Afbeelding invoegen
Openbare bijeenkomst inwoners Chaam 22 januari 2019
Voortgang ontwikkeling herinrichting dorpsstraat N639 | randweg
Download hier de presentatie: Chaam bewonersbijeenkomst 22 januari.pdf
Download hier het reactieformulier: 20190122 Reactieformulier.docx
 
Afbeelding invoegen
BRAINSTORMSESSIE, wie denkt er mee over de TOEKOMST van CHAAM?
Dinsdagavond 27 november 2018 tussen 18.00 - 20.30 uur organiseert de Dorpsraad Chaam een brainstormsessie voor alle inwoners van Chaam.
 
Wij zorgen voor een kop soep en broodjes, zodat we direct met elkaar in gesprek kunnen over de taken van de dorpsraad. Denk, Praat en Doe Mee!
Locatie: Café Bellevue
 
 

Afbeelding invoegen
 Dinsdag 3 juli 2018 was er een tweede openbare bijeenkomst voor alle inwoners van Chaam waarbij we bijgepraat werden over de voortgang van de planvorming voor het herinrichten van het traject Bredaseweg-Dorpsstraat-Baarleseweg N639. Wederom was er een grote opkomst. Via onderstaande link kunt u het formulier downloaden waarop u uw wensen en ideeën kunt beschrijven.

Download hier het reactieformulier: 20180703 Reactieformulier.pdf
Download hier de presentatie van de avond: Chaam presentatie 03072018.pdf


De informatie-, discussieavond N639, maandag 26 februari 2018 is met bijna 200 aanwezigen, zeker een succes te noemen. De aanwezigen konden middels een formulier hun wensen en ideeën kenbaar maken. Was u niet in de gelegenheid op deze avond aanwezig te zijn, dan kunt u alsnog het formulier invullen en inleveren.
Download hier het formulier, Formulieren N639.pdf

UITNODIGING voor alle inwoners van CHAAM.
Informatie-, discussieavond N639.
Maandagavond 26 februari 2018, 19.30 uur in het SKAC aan de Gilzeweg 12 Chaam.
Bureau Copier wil tijdens deze avond met name 'informatie ophalen', zodat men uiterlijk 15 juli 2018 voorstellen kan doen tot het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in het centrum van Chaam.
KOM ALLEN WANT UW MENING IS VAN BELANG voor de LEEFBAARHEID IN CHAAM!FOTOWEDSTRIJD met thema 'ONTSPANNEN IN HET BUITENGEBIED VAN CHAAM'
Misschien versiert jouw foto het komend jaar de geldautomaat op de Wouwerdries - Baarleseweg.
Klik hier voor de voorwaarden voor deelname, Fotowedstrijd Dorpsraad ChaamDonderdag 11 mei 2017 wordt o.a. het voorstel maatregelen N639 van de Dorpsraad Chaam / College in de gemeenteraad besproken.

Locatie: SKAC, aanvang 19.30 uur
Download voorstel: Voorstel_04c-04-17_Voortgang_N639.pdf

 

Donderdag 6 april 2017 organiseert de Dorpsraad Chaam een ludieke actie 'Stop Doorgaand Vrachtverkeer' voorafgaande aan de gemeenteraad. Kom met zo veel mogelijk om uw stem te laten horen.

Locatie: SKAC, Gilzeweg 12 Chaam
Tijdstip: 19.00 uur
Voor wie: alle inwoners van Chaam

Download raampamflet: Stop doorgaand vrachtverkeer chaam
Download persbericht: Stop Doorgaand Vrachtverkeer

 


 

Met succes is enige tijd geleden de opiniepeilingsapp 'OPPI' gelanceerd. Lees hier het resultaat van de eerste 20 stellingen.

Klik op deze link >rapportage OPPI _lancering_.pdf

 


 


De Dorpsraad Chaam organiseerde op donderdag 20 oktober 2016 een Informatie-, Discussieavond over het Centrumplan Chaam 2016. De presentaties zijn via deze site beschikbaar.


 Lees hier de uitslag van de lancering OPPI. een 20-tal stellingen met soms verrassende uitslagen. Momenteel hebben 172 personen zich aangemeld voor OPPI.

Lees meer, klik hier>

Afbeelding invoegen
De geldautomaat op de Wouwerdries voorzien van foto's.Lees meer, klik hier>

 Dorpsraad Chaam kan project 'behoud de bieb' met succes afsluiten. Per 1 juli 2016 heeft de nieuwe Stichting Bibliotheek Alphen-Chaam de activiteiten van Theek5 overgenomen. De stichting werkt met meer dan 40 vrijwilligers.

Lees meer >Project Behoud de Bibliotheek


Laat uw mening horen en meld u vandaag nog aan voor 'OPPI'. Regelmatig ontvangt u dan een bericht met het verzoek een aantal stellingen die betrekking hebben op de leefbaarheid in Chaam te beantwoorden.
Aanmelden 'DORPSFLITS & 'OPPI''


Samen kunnen we de verlichting tijdens de feestmaanden weer laten branden. Samen met alle inwoners en ondernemers van Chaam moet dit lukken. Ieder bijdrag is welkom. Maak vandaag nog uw bijdrage over.
Eenvoudig en veilig via iDeal.

DONATIE sfeerverlichting>


Vrijdag 24 juni 2016 brengt het Beneluxparlement een bezoek aan Chaam en Baarle-Nassau om zich te laten informeren over het sluipverkeer als gevolg van de tolheffing in België.

Vrachtwagens in Chaam NOS radioverslag Roel Pauw 23-6-2016.mp3
Lees het persbericht van de Dorpsraad Chaam>
Lees het persbericht (programma) van het CDA>


Maandagavond 13 juni 2016 heeft de Dorpsraad Chaam een constructief gesprek gehad met de gedeputeerde Christophe van der Maat en de gemeente Alphen-Chaam.

Lees hier de afspraken die gemaakt zijn>


Wilt u ook laten blijken dat op korte termijn maatregelen hard nodig zijn om de verkeersdrukte terug te dringen op de Bredaseweg-Dorpsstraat-Baarleseweg? Ook al woont u niet aan deze weg.
Download dan hier de raamposter en hang deze zichtbaar op.

Stop doorgaand vrachtverkeer chaam.pdf>JEUGD WIL SKATEBAAN TERUG
Jongeren verzamelen meer dan 300 handtekeningen. Men wil graag een skatebaan terug in het dorp.

lees meer>


BURGERPANEL
De Dorpsraad Chaam wil zo goed mogelijk de mening van de inwoners horen en doorvertalen. Regelmatig worden we geconfronteerd met vraagstukken die te maken hebben met de leefbaarheid in ons dorp.

Deze willen we graag aan een representatieve groep inwoners voorleggen.

Schrijf je vandaag nog in voor het burgerpanel, lees meer

DENK MEE | PRAAT MEE |DOE MEE


De enquête 'Brouwerijplein - Dorpsstraat hoe verder?'
is nu gesloten.
De inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan Centrum Chaam fase 2 is maandag 14 september 2015 naar het College van de gemeente Alphen-Chaam gestuurd.

De herontwikkeling van het gebied Brouwerij

Dorpsstraat 41-43-45-47 en Kapelstraat 1-3-5 is een nieuwe fase ingegaan

Chaos in de dorpsstraat te Chaam, bekijk de video, '24 overtredingen in 8 minuten'Meld je nu aan voor buurtpreventie bij jou in de straat, Aanmeldingsformulier Buurtpreventie

Bekijk de uitkomst van de enquete,
resultaten_enquete_dorpsraad_chaam.pdf


twitterbutton.nl